برچسب ها : تعظیلات سازمان مهندسی

تاریخ تعطیلی کریسمس برای سازمان مهندسی اعلام شد

تاریخ تعطیلی کریسمس برای سازمان مهندسی اعلام شد سازمان مهندسی استرالیا در طی کریسمس و سال نو بین ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ و ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ تعطیل می شوند. برنامه هایی که بین ۷ دسامبر ۲۰۲۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ ثبت شده اند تحت تأثیر تعطیلات قرار می گیرند و ممکن است تأخیری در ارائه خدمات […]ادامه خبر