برچسب ها : تعطیلی موقت برنامه های ۴۹۱ و ۱۹۰

‏BSMQ – تعطیلی موقت برنامه های ۴۹۱ و ۱۹۰ (به

وضعیت برنامه ها در BSMQ (برنامه ویزای سرمایه گذاری و ویزای مهارت کوئینزلند) •برنامه ویزای مهارت(کار در کوئینزلند) ۴۹۱ و ۱۹۰ فعلا بسته شده است. •بررسی EOI ارسال شده ۱ تا ۷ فوریه ۲۰۲۱ همچنان براساس معیارهای منتشر شده ارزیابی خواهند شد. •برنامه Queensland ۴۹۱-SBO (صاحبان مشاغل کوچک) باز خواهد ماند. •برنامه ویزای سرمایه گذاری […]ادامه خبر