برچسب ها : تعطیلات

بسته شدن امور مهاجرتی مهارت و تجارت استرالیای جنوبی برای

دفتر امور مهاجرت مهارت و تجارت استرالیای جنوبی از دوشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱ برای تعطیلات بسته خواهد بود. ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۲ با نیروی کمتر و تا دوشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ با تمام نیرو بازگشایی خواهد شد. درخواست‌ها برای ویزای ایالتی می‌توانند در طول تعطیلی ارسال شوند، اما هرگونه درخواست […]ادامه خبر

تاریخ تعطیلی کریسمس برای سازمان مهندسی اعلام شد

تاریخ تعطیلی کریسمس برای سازمان مهندسی اعلام شد سازمان مهندسی استرالیا در طی کریسمس و سال نو بین ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ و ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ تعطیل می شوند. برنامه هایی که بین ۷ دسامبر ۲۰۲۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ ثبت شده اند تحت تأثیر تعطیلات قرار می گیرند و ممکن است تأخیری در ارائه خدمات […]ادامه خبر