برچسب ها : برنامه 190

۱۰ شغل جدید اضافه شده به لیست برنامه ۱۹۰

۱۰ شغل جدید اضافه شده به لیست مشاغل نیروی کار ماهر سابکلاس ۱۹۰ NSW این مشاغل جدید به شرح زیر است: ۲۳۳۲۱۱ مهندس عمران ۲۳۳۲۱۲ مهندس ژئوتکنیک ۲۳۳۲۱۴ مهندس سازه ۲۳۳۲۱۵ مهندس حمل و نقل ۲۳۳۵۱۱ مهندس صنایع ۲۳۳۵۱۲ مهندس مکانیک ۲۳۳۵۱۳ مهندس تولید یا کارخانه ۳۱۲۲۱۱ پیش نویس مهندسی عمران ۳۱۲۲۱۲ تکنسین مهندسی عمران […]ادامه خبر