برچسب ها : برنامه مهاجرت

به روز رسانی برنامه مهاجرت نیروی کار ماهر به جنوب

استرالیای جنوبی از ساعت ۲ بعدازظهر، ACST، چهارشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۲۲، ثبت نام (RoIs) را برای متقاضیان در ۲۵۹ شغل در فهرست مشاغل نیروی کار ماهر این ایالت که در خارج از استرالیا زندگی می کنند، باز خواهد کرد. شرایط ثبت درخواست ایالتی، از جمله سابکلاس های ارائه شده، بسته به شغل متفاوت خواهد بود. […]ادامه خبر