برچسب ها : برنامه استرالیای غربی به روز می شود

برنامه استرالیای غربی Kalgoorlie Goldfields DAMA به روز می شود

برنامه DAMA Kalgoorlie Goldfields در استرالیای غربی به روز شده است. این تغییرات شامل موارد زیر است: •در سال اول حدود ۷۲ شغل تحت عنوان Goldfields DAMA واجد شرایط اسپانسری هستند. امسال حدود ۱۲۵ شغل واجد شرایط اسپانسری در این ناحیه قرار خواهد گرفت. •در سال ۲۰۲۱ سه ناحیه دیگر یعنی Shires of Dundas، Esperance […]ادامه خبر