برچسب ها : بررسی ویزا

طولانی ترین زمان بررسی ویزا

– بستگان بی سرپرست(یتیم) (سابکلاس۱۱۷): این ویزا به کودکی تنها که والدینش فوت کرده باشند و یا مفقود شده باشند و یا توانایی مراقبت از او را نداشته باشند اجازه می‌دهد که تحت سرپرستی اقوام خود در استرالیا قرار گیرد. روند بررسی این پرونده ۵۵ تا ۶۵ ماه (۴/۵ تا ۵/۵ سال) طول خواهد کشید. […]ادامه خبر

آخرین به روزرسانی مدت زمان بررسی درخواست های ثبت شده

‏ ۱. Skilled Independent(سابکلاس۱۸۹) ۱۸ تا ۲۹ ماه ‏۲. Skilled Nominated(سابکلاس۱۹۰) ۱۷ تا ۴ ماه ‏۳. Skilled Work Regional(سابکلاس۴۹۱) ‏ (provisional) (State/Territory Government Nominated Regional) ۱۴ تا ۶ ماه ‏۴. Skilled Work Regional(سابکلاس۴۹۱) ‏ (provisional) (Family Sponsored Regional) ۹ تا ۱۱ ماه ‏۵. Temporary skilled(سابکلاس۴۸۲) ‏ (Short-Term) ۷۷روز تا ۷ ماه ‏۶.Temporary skilled(سابکلاس۴۸۲) ‏ (Medium-Term) […]ادامه خبر