برچسب ها : ایالت تاسمانی

برنامه مهاجرتی ایالت تاسمانی در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ آغاز می

برنامه مهاجرتی مهارت برای ایالت تاسمانیا با الزامات جدید در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ در ساعت ۱ بعدازظهر (AEDT) بازگشایی خواهد شد. به علت به روز رسانی شبکه در تاریخ ۲۸ ام کل سایت از دسترس خارج خواهد شد. سپس دسترسی به سایت در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ در ساعت ۱ بعدازظهر (AEDT) مجدداً آغاز […]ادامه خبر