برچسب ها : ایالت استرالیای جنوبی (South Australia)

لیست مشاغل ایالت استرالیای جنوبی (South Australia) به روز رسانی

لیست مشاغل ایالت استرالیای جنوبی لیست مشاغل ایالت استرالیای جنوبی (South Australia) در دو زیرگروه مشاغل با دسترسی کم و مشاغل با دسترسی‌های خاص به روز رسانی شد. low Availability ۲۳۳۶۱۲ – Petroleum Engineer ۲۷۲۶۱۲ – Recreation Officer ۳۱۲۶۱۱ – Safety Inspector ۳۲۳۲۱۴ – Metal Machinist – First Class   Special Conditions Apply ۳۱۲۹۱۱ – […]ادامه خبر