برچسب ها : امور مهاجرتی

بسته شدن امور مهاجرتی مهارت و تجارت استرالیای جنوبی برای

دفتر امور مهاجرت مهارت و تجارت استرالیای جنوبی از دوشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱ برای تعطیلات بسته خواهد بود. ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۲ با نیروی کمتر و تا دوشنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ با تمام نیرو بازگشایی خواهد شد. درخواست‌ها برای ویزای ایالتی می‌توانند در طول تعطیلی ارسال شوند، اما هرگونه درخواست […]ادامه خبر