برچسب ها : ارسال ROI

اطلاعات مهم در مورد ارسال ROI

۱.اداره مهاجرت از SkillSelect EOI شما برای به دست آوردن اطلاعات مهم از جمله نام ، شغل ، نمره امتیاز و آدرس ایمیل و غیره استفاده می کند. اگر این عدد به درستی ارائه نشده باشد ROI شما در نظر گرفته نمی شود. ۲. شما نمی توانید ROI خود را پس از ثبت شدن، اصلاح […]ادامه خبر