برچسب ها : اخبار ویزای سابکلاس ۱۸۸

جدیدترین اخبار ویزای سابکلاس ۱۸۸ استرالیای جنوبی

برای سال جدید ۲۰۲۱-۲۲ استرالیای جنوبی دو مرحله از روند درخواست ویزا که در سال گذشته ۲۰۲۰-۲۱ اعمال شده بود را حذف کرده است. این موارد شامل حذف سفر آزمایشی به استرالیای جنوبی و همچنین حذف فرم درخواست (ITA) میباشد. بنابراین برای مدیریت بهتر جایگاه های تخصیص داده شده در این سال، ویزای سابکلاس ۱۸۸ […]ادامه خبر