ویزای مهارت (سابکلاس ۱۹۰) متقاضیان خارج از کشور ویزای NSW

 ویزای مهارت (سابکلاس ۱۹۰) متقاضیان خارج از کشور ویزای NSW

متقاضیان خارج از کشور که در مشاغل گروه ANZSCO مهارت دارند اکنون واجد شرایط ویزای NSW هستند.
این واجدین شرایط ANZSCO با یک تیک (✔) در صفحه فهرست‌های مشاغل نیروی ماهر NSW مشخص می‌شوند.
توجه: برای واجد شرایط بودن به عنوان متقاضی خارج از کشور، باید به طور مداوم در سه ماه گذشته در خارج از استرالیا اقامت داشته باشید.

شرط سابقه کار
متقاضیان باید حداقل سه سال تجربه کاری در شغل مورد نظر خود(یا مرتبط) داشته باشند. این گروه‌ها با علامت (✔) در ستون «سابقه کار» در لیست مشاغل ماهر NSW مشخص می‌شوند.
این تغییرات برای همه EOI های SkillSelect صرف نظر از زمان ارسال یا وضعیت آنها اعمال می شود و برای EOI های داخل و یا خارج از کشور نیز همین طور خواهد بود.

اطلاعات بیشتر
اطلاعات مربوط به حداقل معیارهای واجد شرایط بودن، و نحوه کارکرد دورهای دعوت را می توان در وب سایت زیر یافت:

Skilled Nominated (Permanent) visa (subclass 190)

Avatar photo

مدیر

0 Reviews

پست های مرتبط