نتایج غیر رسمی ویزای مهارتی ۱۸۹ استرالیا راند اکتبر

 نتایج غیر رسمی ویزای مهارتی ۱۸۹ استرالیا راند اکتبر

گرچه نتایج رسمی آخرین راند ویزای مهارتی Subclass 189 دیرتر منتشر خواهد شد ولی نتایج غیر رسمی در تاریخ ۱۱ اکتبر  منتشر شده است.

نکته‌ی قابل ملاحظه در این راند افزایش تعداد دعوت نامه ها بوده است که در این نوبت بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ دعوت نامه صادر شده است.

امید بر این است که افزایش تعداد دعوتنامه ها در این راند بتواند کمبود نیروهای کار دارای مهارت را بهبود بخشد. ارزیابی های صورت گرفته در خصوص ویزای subclass 189  براساس زمان لاج کردن EOI صورت گرفته است.

همانطور که پیش بینی میشد در این نوبت ۶۰% از دعوت نامه ها به مشاغل پرطرفدار و ۴۰% به مشاغل کم طرفدار اختصاص داده شده است همچنین مشاغل پرطرفدار نیازمند امتیاز زیادتری بودند.

جدول زیر مشاغل پرطرفدار این راند دعوت نامه ها و امتیاز لازم برای آنها را نشان می‌دهد.

مشاغل پرطرفدار

میانگین امتیاز(ITA)

تاریخ (EOI)

ACCOUNTANTS-2211

۹۰ points

۱۱/۱۰/۲۰۱۹

۲۲۱۲-AUDITORS, CORPORATE TREASURERS

۸۵ points

۱۱/۱۰/۲۰۱۹

ELECTRONICS ENGINEERS-2334

۸۵ points

۱۱/۱۰/۲۰۱۹

۲۳۳۵-INDUSTRIAL ,MECHANICAL AND PRODUCTION ENGINEERS

۸۵ points

۱۱/۱۰/۲۰۱۹

۲۳۳۹-OTHER ENGINEERING PROFESSIONALS

۸۵ points

۱۱/۱۰/۲۰۱۹

ICT BUSINESS ANALYST-2611

۸۵ points

۱۱/۱۰/۲۰۱۹

۲۶۱۳-SOFTWARE APPLICATION PROGRAMMER

۸۵ points

۱۱/۱۰/۲۰۱۹

۲۶۳۱-COMPUTER NETWORK PROFESSIONALS

۸۵ points

۱۱/۱۰/۲۰۱۹

All other Non-Pro Rata Occupations

۸۵ points

۱۱/۱۰/۲۰۱۹

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.