نتایج دعوت نامه‌های ماه مارچ

 نتایج دعوت نامه‌های ماه مارچ

نتایج دعوت نامه های این ماه در مارچ ۲۰۲۰ تخمین زده شده است.

در این راند حدودا نزدیک به ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دعوت نامه برای ویزاهای سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱ صادر شده است. کمترین امتیاز برای ویزای سابکلاس ۴۹۱، امتیاز ۸۵ تخمین زده شده است .

در جدول زیر لیست مشاغل پرطرفدار و کمترین امتیاز پذیرفته شدگان آمده است. اطلاعات دقیق تر در خصوص این راند و امتیازها را بعد انتشار نتایج رسمی از سوی اداره ی مهاجرت در طی چند روز آینده به حضورتان خواهیم رساند.

Pro rata occupations

Estimated points

EOI Estimated Date

(۲۲۱۱) ACCOUNTANTS

۹۰

۲۳/۳/۲۰۲۰

(۲۲۱۲) AUDITORS

۹۰

۲۳/۳/۲۰۲۰

(۲۳۳۴) ELECTRONIC ENGINEER

۹۰

۲۳/۳/۲۰۲۰

(۲۳۳۵) INDUSTRIAL, MECHANICAL AND PRODUCTION ENGINEER

۹۰

۲۳/۳/۲۰۲۰

(۲۳۳۹) OTHER ENGINEERING PROFESSIONALS

۹۰

۲۳/۳/۲۰۲۰

(۲۶۱۱) ICT BUSINESS ANALYSTS

۸۵

۲۳/۳/۲۰۲۰

(۲۶۱۳) SOFTWARE APPLICATIONS PROGRAMMER

۹۰

۲۳/۳/۲۰۲۰

(۲۶۳۱) COMPUTER NETWORK PROFESSIONALS

۹۰

۲۳/۳/۲۰۲۰

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.