نتاج رسمی دعوت نامه‌های ماه ژانویه

 نتاج رسمی دعوت نامه‌های ماه ژانویه

واداره‌ی مهاجرت استرالیا نتایج رسمی دعوت نامه هی ماه ژانویه را منتشر کرده است. این دعوت نامه ها تحت ویزاهای سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱ صادر شده اند. در این راند جمعا ۱۳۰۰ دعوت نامه صادر شده است که از این تعداد ۱۰۰۰ دعوت نامه برای ویزای مهارتی مستقل سابکلاس ۱۸۹ و ۳۰۰ دعوت نامه برای ویزای مهارتی منطقه ای سابکلاس ۴۹۱ صادر شده است.

حداقل امتیاز مورد نیاز برای هردو ویزا( سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱)  در این راند امتیاز ۹۰ بوده است.

جدول امتیارهای مورد نیاز برای مشاغل پر طرفدار

Subclass

Occupations

Minimum point score

Latest date of effect

۱۸۹

ACCOUNTANTS (2211)

۹۵

۲۳/۰۴/۲۰۱۹ at 1:56 pm

۱۸۹

AUDITORS, COMPANY SECRETARIES AND CORPORATE TREASURERS (2212) ۹۵

۱۸/۱۰/۲۰۱۹ at 10:51 am

۱۸۹

ELECTRONICS ENGINEER (2334) ۹۰

۲۵/۰۹/۲۰۱۹ at 6:35 am

۴۹۱

ELECTRONICS ENGINEER (2334) ۹۵

۳/۰۱/۲۰۲۰ ۳:۱۰ pm

۱۸۹

INDUSTRIAL, MECHANICAL AND PRODUCTION ENGINEERS (2335) ۹۰

۱/۰۶/۲۰۱۹ ۴:۲۰ pm

۱۸۹

OTHER ENGINEERING PROFESSIONALS ۹۰

۲۸/۰۸/۲۰۱۹ ۱۲:۳۱ pm

۱۸۹

SOFTWARE AND APPLICATIONS PROGRAMMERS (2613) ۹۰

۲/۱۰/۲۰۱۹ ۸:۳۲ am

۴۹۱

SOFTWARE AND APPLICATIONS PROGRAMMERS (2613) ۹۰

۱۱/۱۲/۲۰۱۹ ۷:۳۳ pm

۱۸۹

ICT BUSINESS AND SYSTEM ANALYSTS (2611) ۹۰

۱/۰۹/۲۰۱۹ ۹:۱۲ am

۱۸۹

COMPUTER NETWORK PROFESSIONALS (2631) ۹۰

۳۰/۰۹/۲۰۱۹ ۴:۴۶ pm

۴۹۱

COMPUTER NETWORK PROFESSIONALS (2631) ۹۰

۲۰/۱۱/۲۰۱۹ ۲:۴۰ pm

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.