معرفی ۱۵ شغل از لیست مشاغل بهداشت و درمان

 معرفی ۱۵ شغل از لیست مشاغل بهداشت و درمان

معرفی ۱۵شغل از لیست مشاغل بهداشت و درمان

-متخصص سونوگرافی (۲۵۱۲۱۴)
-متخصص شنوایی سنجی (۲۵۲۷۱۱)
-متخصص اطفال (۲۵۳۳۲۱)
-متخصص بیهوشی (۲۵۳۲۱۱)
-متخصص کلیه (۲۵۳۳۲۲)
پزشک عمومی (۲۵۳۱۱۱)
– متخصص گفتاردرمانی (۲۵۲۷۱۲)
داروساز (۲۵۱۵۱۳)
-هماتولوژیست (۲۵۳۳۱۳)
-دامپزشک (۲۳۴۷۱۱)
-درمانگر عمومی (۴۱۱۳۱۱)
-فیریوتراپیست (۲۵۲۵۱۱)
-مددکارخانواده (۴۱۱۷۱۳)
-کارشناس سلامت محیط (۲۵۱۳۱۱)
-تکنسین اطاق عمل (۳۱۱۲۱۴)

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.