معرفی ۱۵ شغل از لیست مشاغل فنی و مهندسی

 معرفی ۱۵ شغل از لیست مشاغل فنی و مهندسی

معرفی ۱۵ شغل از لیست مشاغل فنی و مهندسی

مهندس شیمی (۲۳۳۱۱۱)
-مهندسی مواد (۲۳۳۱۱۲)
-مهندس عمران (۲۳۳۲۱۱)
-مهندس حمل و نقل (۲۳۳۲۱۵)
-مهندس برق (۲۳۳۱۱)
-مهندس الکترونیک ( ۲۳۳۴۱۱)
-مهندس معدن (۲۳۳۶۱۱)
-مهندس نفت (۲۳۳۶۱۲)
-مهندس مکانیک (۲۳۳۵۱۲)
-نقشه کش معماری (۳۱۲۱۱۱)
-مهندس شبکه (۲۶۳۱۱۱)
-تکنسین معماری نقشه برداری (۳۱۲۱۹۹)
-تکنسین برق (۳۱۲۳۱۲)
-طراح صنعتی (۲۳۲۳۱۲)
-تکنسین ساخت و ساز (۳۱۲۹۹۹)

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.