لیست مشاغل دارای اولویت ویزای کار سال ۲۰۲۰

 لیست مشاغل دارای اولویت ویزای کار سال ۲۰۲۰

لیست مشاغل دارای اولویت برای ویزای کار در سال ۲۰۲۰

توسط سرپرست اداره‌ی مهاجرت استرالیا  اعلام شد .

در این لیست ۱۷ شغل از مشاغلی وجود دارد که استرالیا برای بهبود وضع اقتصاد و سلامت خود در طی دوره‌ی شیوع بیماری کووید ۱۹ است نیاز دارد.

تمامی مشاغلی که در لیست مشاغل استرالیا هستند به قوت قبل باقی خواهند ماند اما این ۱۷ رشته دارای اولویت هستند.

در لیست زیر می‌توانید ۱۷ شغل دارای اولویت و کد(ANZSCO ) آنها را مشاهده کنید.

 • (Chief Executive or Managing Director                   (۱۱۱۱۱۱
 • (Construction Project Manager                             (۱۳۳۱۱۱
 • (Mechanical Engineer                                          (۲۳۳۵۱۲
 • (General Practitioner                                           (۲۵۳۱۱۱
 • (Resident Medical Officer                                     (۲۵۳۱۱۲
 • (Psychiatrist                                                       (۲۵۳۴۱۱
 • (Medical Practitioner nec                                      (۲۵۳۹۹۹
 • (Midwife                                                             (۲۵۴۱۱۱
 • (Registered Nurse (Aged Care)                             (۲۵۴۴۱۲
 • (Registered Nurse (Critical Care and Emergency)    (۲۵۴۴۱۵
 • (Registered Nurse (Medical)                                 (۲۵۴۴۱۸
 • (Registered Nurse (Mental Health)                        (۲۵۴۴۲۲
 • (Registered Nurse (Perioperative)                         (۲۵۴۴۲۳
 • (Registered Nurses nec                                       (۲۵۴۴۹۹
 • (Developer Programmer                                      (۲۶۱۳۱۲
 • (Software Engineer                                             (۲۶۱۳۱۳
 • (Maintenance Planner                                         (۳۱۲۹۱۱

این لیست و تمامی شغل های دارای اولویت ممکن است بعد از اتمام شیوع بیماری کووید ۱۹ تغییر کند ولی در این دوره دولت استرالیا نیاز به افرادی با توانایی‌هایی است که به توانند به کشور استرالیا برای در آمدن از این بحران کمک کنند.

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.