فرم ارزیابی ویزای مهارت استرالیا

نوع ویزای مهارت استرالیا __________________

سن __________________

سطح زبان انگلیسی __________________

تسلط پایین کمتر از ۶ در هر مهارت تسلط کم حداقل ۶ در هر مهارت تسلط متوسط حداقل ۷ در هر مهارت تسلط عالی حداقل ۸ در هر مهارت (آیلتس یا آزمونهای معادل)

مدرک تحصیلی استرالیایی __________________

تحصیل شما در استرالیا باید حداقل دو سال و بصورت تمام وقت بوده باشد و یا اگر در مناطق کم جمعیت بوده است باید حداقل دو سال در آنجا زندگی کرده باشید.

مدرک تحصیلی __________________

مدارک تحصیلی بر اساس سطح دانشگاه های ایران به صورت Section1 و Section 2 ارزیابی میشوند.
نام تمامی رشته های تحصیلی خود را بنویسید.
نوع دانشگاه قید شود.( آزاد ـ دولتی -پیام نور و غیره )

سابقه کاری خارج از استرالیا __________________

سابقه کاری داخل استرالیا __________________

وضعیت تاهل __________________

شرایط مهارت همسر __________________

تسلط بر زبان دوم __________________

__________________

$0.00
Avatar photo

مدیر

0 Reviews

پست های مرتبط