طولانی ترین زمان بررسی ویزا

 طولانی ترین زمان بررسی ویزا
 • – بستگان بی سرپرست(یتیم) (سابکلاس۱۱۷):
  این ویزا به کودکی تنها که والدینش فوت کرده باشند و یا مفقود شده باشند و یا توانایی مراقبت از او را نداشته باشند اجازه می‌دهد که تحت سرپرستی اقوام خود در استرالیا قرار گیرد. روند بررسی این پرونده ۵۵ تا ۶۵ ماه (۴/۵ تا ۵/۵ سال) طول خواهد کشید.
 • – برنامه مهاجرتی Regional sponsor (سابکلاس ۱۸۷) (Direct entry pathway): ۳۵ تا ۴۵ ماه
 • – استعداد تجاری (سابکلاس ۱۳۲) (سابقه تجاری کلان): ۳۳ تا ۳۵ ماه
 • – کار آفرینی و سرمایه گذاری تجاری (موقت) (سابکلاس ۱۸۸) (سرمایه گذاری تجاری): ۳۰ تا ۳۳ ماه
 • – NZ Citizen Family Relationship (سابکلاس ۴۶۱):۲۹ ماه تا ۳۹ ماه
 • State Sponsored Business Owner (سابکلاس ۸۹۲): ۲۷ تا ۴۲ ماه
 • – Prospective Marriage (سابکلاس ۳۰۰): ۲۳ تا ۳۰ ماه
 • زمان بررسی سایر ویزاها:
 • – Skilled Independent (سابکلاس۱۸۹ ) (Points-Tested): ۱۷ تا ۳۰ ماه
 • – Skilled Nominated (سابکلاس ۱۹۰): ۵ تا ۲۰ ماه
 • ‏- Skilled Work Regional (provisional) (سابکلاس ۴۹۱)‏ (State/Territory Government Nominated Regional):۱۱ تا ۵ ماه
 • – Skilled Work Regional (provisional) (سابکلاس ۴۹۱) ‏ (Family Sponsored Regional): ۹ تا ۱۱ ماه
 • – Employer Nomination Scheme (سابکلاس ۱۸۶) ‏(Direct Entry Pathway): ۶تا ۱۱ ماه
 • – Partner visa سابکلاس۸۲۰‏  (onshore) :  ۲۵ تا ۳۳ ماه
 • – Partner visa سابکلاس ۸۰۱ (onshore): ۱۰ تا ۱۷ ماه
 • – Partner visa سابکلاس ۳۰۹ ‏ (offshore): ۱۷ تا ۲۶ ماه

بررسی ویزا

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.