شرایط جدید فارغ التحصیلان بین المللی در سال ۲۰۲۱

 شرایط جدید فارغ التحصیلان بین المللی در سال ۲۰۲۱

شرایط جدید فارغ التحصیلان بین المللی در سال ۲۰۲۱

فارغ التحصیلان بین المللی که از سال ۲۰۲۱ در یک منطقه تحصیل کنند و همچنین دارندگان ویزای فارغ التحصیلی موقت (TGV) (برنامه کار پس از فارغ التحصیلی) که از یک موسسه آموزشی منطقه ای فارغ التحصیل شوند و در طی اولین TGV خود نیز در یک منطقه از استرالیا زندگی کنند ؛ مجاز به دریافت TGV دوم خواهند شد.

امل واجد شرایط دریافت TGV دوم لازم است تا مدت صدور ویزای دوم خود در یک منطقه بمانند. این واجدان شرایط شامل دانشجویان بین المللی می شود که در یک دانشگاه منطقه ای از یک دانشگاه شهری تحصیل کنند. فارغ التحصیلان بین المللی که در category 2 تحصیل و زندگی کرده اند ، برای دومین ویزای فارغ التحصیلی موقت خود شامل یک سال اضافی خواهند شد.

همچنین فارغ التحصیلان بین المللی که در category 3 تحصیل و زندگی کرده اند ،برای دومین ویزای فارغ التحصیلی موقت خود شامل ۲ سال اضافی خواهند شد.این برنامه انگیزه ای خواهد شد تا دانشجویان بین المللی برای تحصیل در موسسه های منطقه ای و زندگی در مناطق کوچکتر پس از تحصیل علاقه بیشتری داشته نشان دهند، که نتیجه آن شکوفایی در منطقه کوچکتر استرالیا خواهد بود. در ویزای دانشجویی تغییری ایجاد نخواهد شد.

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.