سهمیه اختصاص داده شده برای ‏BSMQ در سال ۲۰۲۰-۲۱ اعلام شد

 سهمیه اختصاص داده شده برای ‏BSMQ در سال ۲۰۲۰-۲۱ اعلام شد

‏ ایالت QLD تعداد جایگاهای موجود برای سال ۲۰۲۰-۲۱ و بازگشایی برنامه های مهاجرتی و تجارت و سرمایه گذاری.

برنامه تجاری BSMQ از تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ باز شده است ، اما تقاضاهای ارسال شده برای سهمیه موقت از تاریخ ۲۹ سپتامبر و ۵ اکتبر ۲۰۲۰ و سپس از تاریخ ۶ اکتبر و ۹ دسامبر ۲۰۲۰ و همچنین اشخاصی که EOI آنها قبل از تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ ثبت شده است همگی ارزیابی خواهند شد . بنابراین مدت زمان بررسی EOI ها تمدید شده است.

سابکلاس های داری اولویت برای بررسی:
* Subclass 132 Significant Business تاریخچه تجارتHistory stream
* Subclass 188 Business Innovation نوآوری در تجارتstream
* Subclass 188 Significant Investor سرمایه گذاریstream
* Subclass 188 Entrepreneur stream کارآفرینی

‏BSMQ این مشاغل را مورد پذیرش خواهد دانست:

مشاغل با کیفیت بالا و مربوط به بهبود شرایط پاندمیCOVID-19 و یا مشاغلی که روی سرمایه گذاری و ایجاد شغل در مناطق کم جمعیت تمرکز دارند.

برنامه مهاجرتی مهارت
برنامه مهاجرتی مهارت همچنان معلق خواهد ماند. پروندهای ۲۹ سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۰ بررسی می شود.

لطفاً توجه داشته باشید: فقط مشاغل مورد نیاز در لیست اولویت مربوط به COVID بررسی می شوند. و همچنین اگر پیش از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰ دعوتنامه دریافت نکنید ،هنگام بازگشایی برنامه ها در سال ۲۰۲۱ باید یک EOI کاملاً جدید ارسال کنید.

متقاضیانی که تحت ممنوعیت ۴۸s قرار دارند بررسی نمی شوند.

درحالی که اولویت به مشاغل مورد نیاز قرار داده خواهد شد ولی نمی توان این اولویت را به متقاضیانی داد که در این زمان ویزایشان منقضی شده است نیز داده شود.
برنامه نیروی کار ماهر تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آمده است.EOI ارسال نکنید زیرا مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
منبع: سایت میگریشن

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.