نتایج غیر رسمی ویزای مهارتی ۱۸۹ استرالیا راند سپتامبر

 نتایج غیر رسمی ویزای مهارتی ۱۸۹ استرالیا راند سپتامبر

اگرچه نتایج رسمی آخرین راند ویزای مهارتی Subclass 189 دیرتر منتشر خواهد شد ولی نتایج غیر رسمی در تاریخ ۱۱ سپتامبر توسط اداره‌ی امور کشور استرالیا منتشر شد. این نتایج بر اساس دعوت نامه‌های صادر شده در ماه پیش منتشر شده است.

همانند ماه آگوست تعداد ۱۰۰ ویزا صادر شده است. در این ماه نیز انتظار می رود که دپارتمان امور کشور فقط تعداد ۱۰۰ ویزا از طریق ویزای Subclass 189 صادر خواهد کرد. نزدیک به ۶۰ درصد از این مشاغل از مشاغل پرطرفدار و ۴۰ درصد دیگر از مشاغلی که طرفدار کمتری دارند هستند.

تصمیمات نهایی توسط اداره مهاجرت استرالیا گرفته شده است. ارزیابی های صورت گرفته در خصوص ویزای ۱۸۹ براساس زمانبندی PR Australia و زمان لاج کردن EOI صورت گرفته است و مشاغل پرطرفدار نیز به دلیل تقاضای زیاد نیازمند امتیاز بیشتری بودند.

ویزای Subclass 189 استرالیا از سری ویزاهایی است که براساس امتیاز بندی صادر میشود و ویزای دائم استرالیا محسوب می‍شود و به کارکنان ماهر و برگزیده این اجازه را می‌دهد که در هر منطقه‌ای از کشور که می‌خواهند زندگی و کار کنند.

در این ویزا شما نیاز به انتخاب شدن توسط یک ایالت یا منطقه نیستید.

 

جدول زیر مشاغل پرطرفدار و میانگین امتیاز مورد نیاز برای ویزای ۱۸۹ استرالیا را نشان می‌دهد

 

مشاغل پرطرفدار

میانگین امتیاز (ITA)

تاریخ (EOI)

ACCOUNTANTS -2211

points 95

۲۰۱۹/۰۹/۱۱

 ۲۲۱۲-  AUDITORS, CORPORATE TREASURERS

points 90

۲۰۱۹/۰۹/۱۱

ELECTRONICS ENGINEERS -2334

points 90

۲۰۱۹/۰۹/۱۱

  INDUSTRIAL ,MECHANICAL -2335 PRODUCTION ENGINEERS,

 points 85

۲۰۱۹/۰۹/۱۱

 ۲۳۳۹-OTHER ENGINEERING PROFESSIONALS

points 85

۲۰۱۹/۰۹/۱۱

ICT BUSINESS ANALYST -2611

 points 95

۲۰۱۹/۰۹/۱۱

 ۲۶۱۳- SOFTWARE APPLICATION PROGRAMMER

points 85

۲۰۱۹/۰۹/۱۱

 ۲۶۳۱- COMPUTER NETWORK PROFESSIONALS

 points 85

۲۰۱۹/۰۹/۱۱

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط