دادگاهی شدن یک شرکت استخدام نیروی کار در ایالت کوئینزلند

دادگاهی شدن یک شرکت استخدام نیروی کار در ایالت کوئینزلند

یک شرکت استخدام نیرو در ایالت کوئینزلند به دلیل پرداخت ناکافی دستمزد به ۸۷ دارنده ویزا دادگاهی خواهد شد.
اقدام قانونی علیه این شرکت استخدام نیرو که در مزارع شمال کوئینزلند فعالیت می کرد آغاز شده است.
ساندرا پارکر، بازرس کار منصفانه FWO ، اعلام کرد که انجام اقدامات برای بهبود و انطباق کار در بخش کشاورزی و محافظت از کارگران آسیب پذیر اولویت اصلی FWO است.
این بخش بسیاری از کارگران آسیب پذیر مانند دارندگان ویزا را درگیر می کند که ممکن است از حقوق خود بی اطلاع باشند یا تحت فشار صاحب مشاغل سودجو تمایلی به شکایت کردن نداشته باشند. ایشان در ادامه اظهار داشت، کارفرمایانی که نتوانند تمام حقوق کارمندان خود را – از جمله به دلیل کسر غیرقانونی – ارائه دهند با مجازات مواجه خواهند شد.

“هر کارمندی که در مورد حقوق یا استحقاق خود نگرانی دارد، باید برای مشاوره و کمک رایگان با Fair Work Ombudsman تماس بگیرد

بخارستان

Avatar photo

مدیر

0 Reviews

پست های مرتبط