خلاصه پذیرش مهاجران ایالتی

 خلاصه پذیرش مهاجران ایالتی

ایالات ها دوباره به تدریج برای پذیرش ویزاها باز گشایی خواهند شد.
«کوینزلند Queenslan
برنامه های تجارت و مهارت تا آخر جولای ۲۰۲۱ بازگشایی خواهد شد
«نیوسات ویلز New South Wales
در حال حاضر برای برنامه های جدید BIIP ویزای دائمی بسته است اما لیست مشاغل ماهر NSW برای سابکلاس های ۱۹۰ و ۴۹۱ همچنان باز است.
«پایتخت استرالیا Australian Capital Territory
سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ باز گشایی شده است و دوره بعدی ارسال دعوت نامه ها از تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۱ خواهد بود.
سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱ SBO حدودا در تاریخ ۵ جولایی بازگشایی خواهد شد
«ویکتوریا Victoria
برنامه مهارت در تاریخ ۷ جولای ۲۰۲۱ بازگشایی خواهد شد
«تاسمانیا Tasmania
برنامه مهارت در تاریخ ۱۱ جون ۲۰۲۱ بسته شده و برنامه BIIP تحت بررسی میباشد
«استرالیای جنوبی South Austrelia
در طی هفته جاری در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۲۱ BIIP و GSM بازگشایی خواهند شد.
«استرالیای غربی Western Australia
وضعیت برنامه مهارتی اعلام نشده است.
برنامه های جدید BIIP بسته شده و با شرایط جدید اعلام خواهد شد. BIIP دائمی باز خواهد ماند.
ایالت شمالی North Territory
برای متقاضیان داخلی GSM باز و برای متقاضیان خارجی GSM بسته خواهد بود. BIIP باز خواهد بود اما مناطق آن در حال بررسی میباشد

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.