جدول امتیاز ویزای نیروی کار ماهر مستقل (سابکلاس ۱۸۹)

 جدول امتیاز ویزای نیروی کار ماهر مستقل (سابکلاس ۱۸۹)

سن

سن حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۵ سال:۲۵امتیاز
سن حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۳سال:۳۰امتیاز
سن حداقل ۳۳و حداکثر ۴۰سال:۲۵امتیاز
سن حداقل ۴۰و حداکثر۴۵سال:۱۵امتیاز


دانش زبانی

سطح تسلط ضعیف ۰ امتیاز
سطح تسلط متوسط ۱۰ امتیاز
سطح تسلط عالی ۲۰ امتیاز


سابقه کار

سابقه کار خارج از استرالیا
زیر ۳ سال ۰ امتیاز
حداقل۳ سال و حداکثر ۵ سال ۵ امتیاز
حداقل ۵سال و حداکثر ۸سال ۱۰ امتیاز
بیشتر از ۸ سال ۱۵ امتیاز


سابقه کار داخل استرالیا

زیر ۱ سال ۰ امتیاز
حداقل ۱سال و حداکثر ۳سال ۵امتیاز
حداقل ۳سال و حداکثر ۵سال ۱۰امتیاز
حداقل ۵سال و حداکثر ۸سال ۱۵ امتیاز
حداقل ۸ سال ۲۰ امتیاز

سابقه کار فقط به مشاغل مرتبط ‏ skilled occupation تعلق خواهد گرفت و حداقل ساعت کاری ۲۰ ساعت در هفته باید باشد.

در امتیاز دهی سابقه کار محدودیتی برای تعداد امتیازات وجود دارد. حداکثر تعداد امتیاز قابل محاسبه ۲۰ امتیاز است و این بدان معناست که حتی اگر بیش از ۲۰ امتیاز ترکیبی برای سابقه کار خود کسب کنید ، تنها ۲۰ امتیاز محاسبه خواهد شد.


صلاحیت تحصیلی

-مدرک دکترا از مراکز معتبر ۲۰ امتیاز
-حداقل مدرک لیسانس از مراکز معتبر
۱۵ امتیاز
-مدارک دیپلم صادر شده از مراکز استرالیا
۱۰ امتیاز
-گواهینامه یا جایزه معتبر مربوط به حرفه و مشاغل اعلام شده ۱۰ امتیاز

*برای محاسبه امتیازات تنها برای بالاترین مدرک ارائه شده خود امتیاز دریافت خواهید کرد.


امتیاز زوج (partner)

***** همسر یا شریک زندگی شما نیز باید متقاضی ویزا باشد و شرایط سنی ، انگلیسی و مهارت را داشته باشد.
برای کسب این امتیازات، شریک زندگی شما باید متقاضی همان سابکلاس باشد و همچنین نباید مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا باشد.
همچنین باید دارای شرایط زیر باشند:

*زیر ۴۵ سال
*داشتن شرایط زبانی اعلام شده
*داشتن مهارت شغلی اعلام شده در لیست مشاغل و مهارت
*دارای ارزیابی و امتیاز مناسب مشاغل و ‌مهارت. به غیر از سابکلاس ۴۸۵.

۱۰ امتیاز

******همسر یا شریک زندگی شما نیز باید متقاضی ویزا باشد و دارای زبان انگلیسی مناسب باشد.
برای کسب این امتیاز شریک زندگی شما باید متقاضی همان سابکلاس ویزا باشد و نباید مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا باشد.
۵امتیاز

****** مجرد بودن و یا شریک زندگی شما شهروند استرالیا یا مقیم دائم باشد
۱۰ امتیاز

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.