جدول امتیاز ویزای نیروی کار ماهر (سابکلاس ۱۹۰)

 جدول امتیاز ویزای نیروی کار ماهر (سابکلاس ۱۹۰)

پرونده ها در زمان بررسی دعوتنامه ها امتیاز بندی می‌شوند:

 • سن
 • بین ۱۸ تا ۲۵ سال ۲۵ امتیاز
 • بین ۲۵ تا ۳۳ سال ۳۰ امتیاز
 • بین ۳۳ تا ۴۰ سال ۲۵ امتیاز
 • بین ۴۰ تا ۴۵ سال ۱۵ امتیاز

 

 • دانش زبانی
 • حد تسلط متوسط ۰ امتیاز
 • حدتسلط حرفه ای ۱۰ امتیاز
 • حد تسلط بسیار حرفه ای ۲۰ امتیاز

 

 • سابقه کار
 • سابقه کار خارج از استرالیا
 • کمتر از ۳ سال ۰ امتیاز
 • بین ۳ تا ۵ سال ۵ امتیاز
 • بین ۵ تا ۸ سال ۱۰ امتیاز
 • حداقل ۸ سال ۱۵ امتیاز
 • سابقه کار داخل استرالیا
 • کمتر از ۱ سال ۰امتیاز
 • بین ۱ تا ۳ سال ۵امتیاز
 • بین ۳ تا ۵ سال ۱۰امتیاز
 • بین ۵ تا ۸ سال ۱۵ امتیاز
 • بیشتر از ۸ سال ۲۰ امتیاز

سابقه کار فقط به مشاغل مرتبط ‏ skilled occupation تعلق خواهد گرفت و حداقل ساعت کاری ۲۰ ساعت در هفته باید باشد.

 • صلاحیت تحصیلی
 • مدرک دکتری از موسسه آموزشی استرالیا یا مدرک دکتری خارج از کشور مورد تایید دولت استرالیا ( ۲۰ امتیاز )
 • حداقل مدرک لیسانس توسط یک موسسه آموزشی استرالیا یا مدرک لیسانس خارج از کشور مورد تایید دولت استرالیا ( ۱۵ امتیاز )
 • دیپلم و یا گواهی تجارت از یکی از موسسه های آموزشی استرالیا ( ۱۰ امتیاز )

شرکت در دوره و یا دریافت جایزه ای که توسط دولت استرالیا مرتبط با شغل شما ، مناسب و معتبر شناخته شود ( ۱۰ امتیاز )

*برای محاسبه امتیازات تنها برای بالاترین مدرک ارائه شده خود امتیاز دریافت خواهید کرد.

شرایط دکتری (دکترا)
تنها در صورتی می توانید برای مدرک دکتری امتیاز کسب کنید که مدارک لازم را در سطح مربوطه ، یعنی دکترای فلسفه (PhD) گذرانده باشید. شما نمی توانید این امتیاز را برای مدارک دیگری تحت عنوان پزشک (یعنی پزشک عمومی ، دندانپزشک ، دامپزشک) را مطالبه کنید.

مهارت شریک‌زندگی
همسر یا شریک زندگی شما نیز باید متقاضی این ویزا باشد و شرایط سنی ، مهارت زبان انگلیسی و مهارت شغلی را داشته باشد.
برای دریافت این امتیاز شریک زندگی شما باید متقاضی همان سابکلاس ویزا باشد و نباید مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا باشد. علاوه بر این دارای شرایط زیر باشد:

زیر ۴۵ سال باشد
دارای دانش زبانی باشد
متقاضی همان سابکلاس باشد
دارای حداقل مهارت مورد نیاز باشد و ثبت شده ویزای ۴۸۵ نباشد

( ۱۰ امتیاز )

همسر یا شریک زندگی شما نیز باید متقاضی این ویزا باشد و دارای زبان انگلیسی مناسب
برای دریافت این امتیازات ، شریک زندگی شما باید متقاضی همان سابکلاس ویزا باشد و نباید مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا باشد.

( ۵ امتیاز )

**مجرد هستید یا شریک زندگی شما شهروند استرالیا یا مقیم دائم است ( ۱۰ امتیاز )

‏Nominationدعوت نامه ایالتی

درخواست شما برای ویزای سابکلاس ۱۹۰ (Skilled — Nominated) پذیرفته و به وسیله دولت یا ایالتی مردود نشده باشد.
( ۵ امتیاز )
برای ثبت درخواست این ویزا اول باید انتخاب شوید. و در این صورت ممکن است مشمول این امتیاز باشید.

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.