تغییر پسوند اینترنتی کشور استرالیا .AU

 تغییر پسوند اینترنتی کشور استرالیا .AU

قوانین جدید اینترنتی کشور استرالیا به مصرف کنان اینترنت استرالیایی امکان استفاده از پسوند اینترنتی .AU که پسوندی کوتاه تر و امن تر میباشد را به جای پسوند های قدیمی com.au و net.au و org.au میدهد.
به صاحبان مشاغل توصیه شده است برای جلوگیری از احتمال حملات سایبری هرچه سریعتر پسوند اینترنتی خود را به روز رسانی کنند.

Avatar photo

مدیر

0 Reviews

پست های مرتبط