به روز رسانی جدید و مهم قوانین مهاجرتی کشور استرالیا

 به روز رسانی جدید و مهم قوانین مهاجرتی کشور استرالیا

ایالت تاسمانی

برنامه ثبت درخواست ویزای نیروی کار ماهر در ایالت مهاجرت تاسمانی امروز به صورت موقت برای نامزدهای پاس طلایی و سبز باز شد. همه واجدین شرایط، باید قبل از ثبت درخواست، دعوت نامه دریافت کرده باشند.

استرالیای جنوبی

برنامه سرمایه گذاری تجاری در استرالیای جنوبی (BIIP) اکنون برای سال ۲۰۲۲-۲۳ باز گشایی شده است.
چهار سابکلاس از ویزاهای سرمایه گذاری تجاری (سابکلاس ۱۸۸) در دسترس خواهد بود:
Business Innovation Stream (۱۸۸A)

Investor Stream (۱۸۸B)

Significant Investor Stream (۱۸۸C)

Entrepreneur Stream (۱۸۸E)

یک تخصیص موقت و محدود ۷۰ جایگاهی فقط به استرالیای جنوبی برای برنامه تجاری (سابکلاس ۱۸۸A)در نظر گرفته شده است و متقاضیان باید یک (ITA) را برای بررسی درخواستشان ارسال کنند.

نیوساوت ولز
فهرست نیروی کار ماهر جدیدی برای این ایالت در سال‌ ۲۰۲۲-۲۳ منتشر شده است.
تغییراتی در حداقل امتیاز مورد نیاز و سابقه کار نیز برای سال جاری انجام شده است.

ایالت ویکتوریا

برنامه BIIP سال ۲۰۲۲-۲۳ ایالت ویکتوریا نیز باز است.
این برنامه چهار ویزای اعلام شده است:
Business Innovation stream (سابکلاس ۱۸۸A) (Provisional)

visaInvestor stream (سابکلاس ۱۸۸B) (Provisional)

visaSignificant Investor stream (سابکلاس ۱۸۸C) (Provisional)

visaEntrepreneur stream (سابکلاس ۱۸۸E) (Provisional) visa

قبل از اینکه بتوانید برای ویزای ایالت ویکتوریا درخواست دهید باید (EOI) خود را ثبت سیستمی کنید.
برای اطلاع از هر یک از تغییرات ایجاد شده در ویزاهای جدید با وکیل مهاجرتی صحبت کنید.

Avatar photo

مدیر

0 Reviews

پست های مرتبط