به روز رسانی برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری کسب و کار

 به روز رسانی برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری کسب و کار

به روز رسانی برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری کسب و کار Business Innovation and Investment

با توجه به تقاضای زیاد برای تعداد ۷۰ جایگاه موقت و محدودی که استرالیای جنوبی از اداره مهاجرت دریافت کرده است، اقدامات زیر انجام شده است:

• Business Innovation stream (۱۸۸A): این برنامه همچنان باز است
• Investor stream (۱۸۸B): این برنامه به صورت موقت برای ثبت درخواست جدید بسته شده است
• Significant Investor stream (۱۸۸C): این برنامه به صورت موقت برای ثبت درخواست جدید بسته شده است
• Entrepreneur stream (۱۸۸E): این برنامه با تعداد جایگاه های محدود همچنان باز است

دولت استرالیای جنوبی و وزارت مهاجرت این‌کشور در حال مذاکرات برای افزایش تعداد این جایگاه ها میباشند

Avatar photo

مدیر

0 Reviews

پست های مرتبط