به روزرسانی برنامه VETASSESS Skill Assessment

 به روزرسانی برنامه VETASSESS Skill Assessment

به روزرسانی برنامه VETASSESS Skill Assessment

دفاتر و خطوط تلفن از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۱ بسته خواهند شد. پذیرش برنامه های آنلاین ارزیابی مهارت ادامه خواهد داشت اما در این مدت پاسخگو به هرگونه ایمیل و تماس تلفنی نخواهند بود.

برنامه بررسی مشاغل در لیست اولویت:

خدمات بررسی مشاغل عمومی در لیست اولویت نیز در این دوره به حالت تعلیق در خواهد آمد. این برنامه از ۲ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۱ جوابگو نخواهد بود اما خدمات از ۴ ژانویه از سر گرفته می شود.
لطفاً اطمینان حاصل کنید درخواست های خود برای لیست مشاغل در اولویت را تا پایان کار در تاریخ ۱دسامبر ۲۰۲۰ ارسال می کنید.

سایر برنامه های ارزیابی مهارت برای مشاغل حرفه ای به طور معمول پذیرفته می شوند اما بررسی نخواهند شد.
با توجه به تعطیلات پایان سال استرالیا تمام ارزیابی مهارت های تکمیل شده پس از ۹ دسامبر تا سال ۲۰۲۱ نهایی نمیشنود. بررسی ها تا ۱۸ دسامبر ادامه خواهد داشت، با این حال نتایج تا هفته دوم ژانویه منتشر نمی شود.

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.