بروزرسانی لیست مشاغل دارای اولویت (PMSOL)

 بروزرسانی لیست مشاغل دارای اولویت (PMSOL)

بروزرسانی لیست مشاغل دارای اولویت (PMSOL)

سازمان مهاجرت توصیه می کند که براساس مشاوره کمیسیون ملی مهارت ها در تاریخ ۲۷ نوامبر سال ۲۰۲۰ فهرست مشاغل مهارتی مهاجرت (PMSOL) به روز شده و شامل شغل مددکار اجتماعی (۲۷۲۵۱۱) نیز شود.

همانطور که می دانید دولت متعهد به محافظت از سلامت استرالیایی ها در طی بیماری همه گیر جهانی است و مهاجرت از طریق توانایی و‌مهارت را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد تا نیازهای مهارتی را که به بهبود اقتصادی استرالیا کمک می‌کند را پر کند.حذف و یا اضافه کردن مشاغل جدید PMSOL براساس مشاوره کمیسیون مهارتهای ملی (NSC) و مشورت با سایر بخشها انجام میشود. به منظور اطمینان از پاسخگویی PMSOL به نیازهای نیروی کار ماهر، شورای امنیت ملی همچنان بر تأثیر COVID-19 بر بازار کار استرالیا و نیازهای مهارتی نظارت می کند.

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.