برنامه مهاجرت – بررسی بودجه دولتی ۲۰۲۱_۲۰۲۲

 برنامه مهاجرت – بررسی بودجه دولتی ۲۰۲۱_۲۰۲۲

برای بهبود اقتصاد استرالیا، برنامه مهاجرت ۲۰۲۱_۲۲ شامل ۱۶۰۰۰۰ جایگاه حفظ خواهد شد .

۷۹۶۰۰ جایگاه برنامه مهارت و ۷۷۳۰۰ جایگاه خانوادگی .

استرالیا به عنوان یکی از سخاوتمندترین کشورهای اسکان ویزای بشردوستانه در جهان میباشد، ۱۳۷۵۰ جایگاه و تعهد بلند مدت را برای اسکان بشردوستانه را حفظ خواهد کرد.

در بخش توریست و جهانگردی به دلیل همه گیری COVID-19 به ویژه با توجه به وابستگی اقتصاد استرالیا به دارندگان ویزای موقت ،تأثیرات منفی جدی داشته است. بنابر این دولت با ایجاد انعطاف برای دارندگان ویزای دانشجویی در کار بیش از ۴۰ ساعت فعلی در هفته در زمینه های توریست و جهانگردی را افزایش می دهد.

دولت همچنین برای افرادی که به دلیل محدودیت های سفر COVID-19 قادر به استفاده از ویزا نیستند، مدت اعتبار ویزای Sponsored Parent (موقت) را ۱۸ ماه تمدید خواهد کرد.

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.