بررسی ۱۰ رشته مهندسی در استرالیا به ترتیب درآمد

 بررسی ۱۰ رشته مهندسی در استرالیا به ترتیب درآمد

۱. مهندس نفت

در آمد سالانه به صورت تقریبی ۱۹۴۰۰۰ هزار دلار

۲. مهندس معدن

درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۵۹۰۰۰ هزار دلار

۳.مهندس برق

درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۵۲۰۰۰ هزار دلار

۴.مهندس حمل و نقل

درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۴۱۰۰۰ هزار دلار

۵. مهندس هسته ای

درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۳۳۰۰۰ هزار دلار

۶. مهندس تولیدات و کارخانه

درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۲۸۰۰۰ هزار دلار

۷.مهندس هوا و فضا

درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۲۳۰۰۰ هزار دلار

۸.مهندس عمران

درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۲۰۰۰۰ هزار دلار

۹.مهندس نرم افزار

درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۱۲۰۰۰ هزار دلار

۱۰.مهندس مکانیک

درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۱۰۰۰۰ هزار دلار

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.