به روز رسانی مدت زمان بررسی ویزاها

 به روز رسانی مدت زمان بررسی ویزاها

به دلیل COVID-19 مدت زمان بررسی برخی ویزاها تحت تأثیر قرار گرفته است و ممکن است نهایی شدن ان ها مدت زمان بیشتری طول بکشد.اعلام این مدت زمان برای همه سابکلاس ها در دسترس نیست. اولویت بررسی درخواست‌ ویزاها برای متقاضیانی است که از محدودیت‌های سفر معاف هستند همچنین کسانی که نیاز به سفر فوری دارند.
مدت زمان بررسی بعضی ویزاها:
-ویزای پارتنر (سابکلاس۱۰۰)
۷۵٪ موارد ۱۴ ماه
۹۰٪ موارد ۲۰ ماه
-ویزای فرزند (سابکلاس ۱۰۱)
۷۵٪ موارد ۱۵ ماه
۹۰٪ موارد ۲۳ ماه
-ویزای استعدادهای خاص(سابکلاس۱۲۴)
۷۵٪ موارد ۲۳ ماه
۹۰٪ موارد ۲۶ ماه
-ویزای استعداد تجاری(سابکلاس۱۳۲)
۷۵٪موارد ۳۳ماه
۹۰٪موارد ۳۵ماه
-ویزای Resident Return visa
(سابکلاس ۱۵۵)
۷۵٪ موارد ۱روزه
۹۰٪ موارد ۵۲ روزه
-ویزای Resident Return visa
(سابکلاس ۱۵۷)
۷۵٪ موارد ۴ ماه
۹۰٪ موارد ۴ ماه
-ویزای Employer Nomination Scheme visa (سابکلاس ۱۸۶)
۷۵٪موارد ۵ ماه
۹۰٪ موارد ۷ ماه
-ویزای Regional Sponsored Migration Scheme (سابکلاس ۱۸۷)
۷۵٪موارد ۳۵ ماه
۹۰٪ موارد ۴۵ ماه
-ویزای Business Innovation and Investment (Provisional) visa
(سابکلاس۱۸۸)
۷۵٪موارد ۲۹ ماه
۹۰٪موارد ۳۲ ماه
-ویزای Skilled Nominated visa
(سابکلاس۱۹۰)
۷۵٪موارد ۵ ماه
۹۰٪موارد ۱۰ ماه
-ویزای Skilled Work Regional (Provisional) visa (سابکلاس ۴۹۱)
۷۵٪ موارد ۶ ماه
۹۰٪ موارد ۱۶ ماه

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.