باز شدن مرزهای استرالیا برای کارگران، دانشجویان و فارغ التحصیلان از ۱ دسامبر ۲۰۲۱

 باز شدن مرزهای استرالیا برای کارگران، دانشجویان و فارغ التحصیلان از ۱ دسامبر ۲۰۲۱

از تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۱ دارندگان ویزا که کاملاً واکسینه شده اند می توانند بدون محدودیت به استرالیا سفر کنند.
دارندگان ویزای واجد شرایط افرادی هستند که دارای ویزاهای زیر هستند:

‏Visaسابکلاس ۳۰۰ – Prospective«« Marriage
‏visaسابکلاس ۴۰۰ – Temporary
‏Work (Short Stay Specialist)
‏visaسابکلاس ۴۰۳ – Temporary
‏Work (International Relations)
‏visa (other streams, including Australian Agriculture
‏visaسابکلاس ۴۰۷ – Training
‏visaسابکلاس ۴۰۸ – Temporary»» Activity
‏visaسابکلاس ۴۱۷ – Working»» Holiday
‏visaسابکلاس ۴۵۷ – Temporary»» Work (Skilled)
‏visaسابکلاس ۴۶۱ – New Zealand» Citizen Family Relationship
‏visaسابکلاس ۴۷۶ Skilled» Recognised Graduate
‏visaسابکلاس ۴۸۲ – Temporary Skill Shortage
‏visaسابکلاس ۴۸۵ Temporary» Graduate
‏visaسابکلاس ۴۸۹ – Skilled«« ‌Regional (Provisional)
‏visaسابکلاس ۴۹۱ – Skilled Work»» Regional (Provisional)
‏visaسابکلاس ۴۹۴ – Skilled«« Employer Sponsored Regional (Provisional)
‏visaسابکلاس ۵۰۰ – Student visaسابکلاس ۵۸۰ – Student»» Guardian visa (closed to new applicants
سابکلاس۵۹۰ – Student Guardian« visaسابکلاس ۸۷۰ – Sponsored»» Parent (Temporary)
‏visaسابکلاس ۲۰۰ – Refugee«« visaسابکلاس ۲۰۱ – In-country«« Special Humanitarian
‏visaسابکلاس ۲۰۲ – Global Special Humanitarian
‏visaسابکلاس ۲۰۳ – Emergency«« Rescue
‏visaسابکلاس ۲۰۴ – Woman at Risk visaسابکلاس ۴۴۹ – Humanitarian« Stay (Temporary)
‏visaسابکلاس ۷۸۵ – Temporary» Protection
‏visaسابکلاس ۷۹۰ – Safe Haven« Enterprise
‏visaسابکلاس ۹۸۸ – Maritime Crew

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.