ایالت تاسمانیا قوی ترین اقتصاد ایالتی استرالیا

ایالت تاسمانیا قوی ترین اقتصاد ایالتی استرالیا

تاسمانیا بار دیگر به عنوان بهترین اقتصاد ایالتی استرالیا معرفی شد.
پایتخت استرالیا در رتبه دوم و پس از آن استرالیای غربی و نیو ساوت ولز در رتبه سوم قرار گرفتند، در حالی که استرالیای جنوبی و ایالت ویکتوریا به طور مساوی پنجم شدند.
وزیر اقتصاد این‌کشور اعلام کرد: «به طور کلی، اقتصاد ایالتی و کشوری استرالیا در وضعیت قوی قرار دارند که به خوبی
مورد توجه دولت است و‌ پشتیبانی میشود۰»
ایالت تاسمانیا همچنان در رتبه اول رتبه بندی عملکرد اقتصادی قرار دارد. تاسمانیا از نظر چهار شاخص از هشت شاخص ارزیابی شده در این کشور پیشتاز است. با توجه به عملکرد این ایالت در سه ماهه گذشته ، بعید است تا اواسط سال ۲۰۲۲ با چالشی برای تسلط بر شاخص های کلیدی دیگر اقتصادی مواجه شود.

Avatar photo

مدیر

0 Reviews

پست های مرتبط