اعلام تعداد پذیرش ویزا برای مهاجرین استرالیا

 اعلام تعداد پذیرش ویزا برای مهاجرین استرالیا

دولت استرالیا تعداد پذیرش مهاجرین را به ۱۶۰۰۰۰ جایگاه در سال های ۲۰۲۲_۲۳ بازگرداند.
پیش‌بینی می‌شود که تعداد پذیرش مهارجرین‌ به این کشور از ۸۹۰۰۰ نفر در سال‌های ۲۰۲۰_۲۱ به ۴۱۰۰۰ نفر در سال‌های ۲۰۲۱_۲۲ و سپس به ۱۸۰۰۰۰ در سال‌های ۲۰۲۲_۲۳ افزایش یابد که در ادامه افزایش چشم گیر ۲۱۳۰۰۰ نفر در سال‌های ۲۰۲۴_۲۵ خواهد داشت.

نیروی کار ماهر skilled stream
ویزای نیروی کار ماهر با مجموع ۱۰۹۹۰۰ جایگاه ۷۰٪ از جایگاه های کلی ویزاها را شامل می‌شود . این نشان دهنده افزایش تقریباً ۳۰۰۰۰ مکان نسبت به سال ۲۰۲۱-۲۲ میباشد. ۲۰۰۰۰ مکان از این مکان ها ناشی از افزایش کلی تعداد ویزاها و ۱۰۰۰۰ مکان نیز برای ویزای همراه در نظر گرفته شده است.
سطوح برنامه ریزی نیروی کار ماهر
Employer sponsored
۲۰۲۲-۲۳ ۳۰۰۰۰ جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۲۲۰۰۰ جایگاه
Skilled independent
۲۰۲۲-۲۳ ۱۶۶۵۲ جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۶۵۰۰ جایگاه
State and territory nominated
۲۰۲۲-۲۳ ۲۰۰۰۰ جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۱۱۲۰۰ جایگاه
Regional visas
۲۰۲۲-۲۳ ۲۵۰۰۰جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۱۱۲۰۰ جایگاه
Business and innovation and investment
۲۰۲۲-۲۳ ۹۵۰۰جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۱۳۵۰۰ جایگاه
Global talent
۲۰۲۲-۲۳ ۸۴۸۸ جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۱۵۰۰۰ جایگاه
Distinguished talent
۲۰۲۲-۲۳ ۳۰۰ جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۲۰۰ جایگاه

مجموع
۲۰۲۲-۲۳ ۱۰۹۹۰۰
۲۰۲۱-۲۲ ۷۹۶۰۰

Family Stream
ویزای خانواده
۳۰٪ از مکان‌های باقی‌مانده در این برنامه اختصاص داده می‌شود به ویزای خانواده و همانطور که قبلاً مشاهده شد ۱۰۰۰۰ مکان نیز به ویزای همراه در نیروی کار ماهر توزیع شده است.
شواهد بیانگر این موضوع است که در سال‌های آینده تقاضای ویزای والدین بسیار بالا خواهد رفت.

سطوح برنامه ریزی ویزای خانواده

Partner
۲۰۲۲-۲۳ ۴۰۵۰۰ جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۷۲۳۰۰ جایگاه
Parent
۲۰۲۲-۲۳ ۶۰۰۰ جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۴۵۰۰ جایگاه
Other family
۲۰۲۲-۲۳ ۵۰۰ جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۵۰۰ جایگاه

مجموع
۲۰۲۲-۲۳ ۴۷۰۰۰ جایگاه
۲۰۲۱-۲۲ ۷۷۳۰۰ جایگاه

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.