اطلاعیه سازمان مهندسی استرالیا

 اطلاعیه سازمان مهندسی استرالیا

متقاضیان باید این نکته را مد نظر قرار دهند که اگر در هنگام نوشتن CDR تملق کنند و تظاهر به داشتن شایستگی هایی کنند که در واقع آن ها را ندارند سازمان مهندسی استرالیا آنها را تا ۳۶ ماه تحریم خواهد کرد.

اگر در هنگام نوشتن CDR، قسمت هایی از آن توسط شخص یا اشخاص دیگر نوشته شود (که این کار شامل استخدام کردن یا استفاده از نویسندگان، شرکت های حرفه ای، شخص ثالث با کمک کردن به شما یا تکمیل CDR میشوند). این رفتار غیر اخلاقی پنداشته شده و پیامدهایی جدی از جمله موارد زیر را به همراه دارد:

  • رد شدن فوری درخواست به همراه تحریم شدن شخص تا ۳۶ ماه.
  • گزارش اجباری جزییات اقدام متقاضی به اداره‌ی مهاجرت

سازمان مهندسی استرالیا از نهادها و سازمان های مختلفی که خدمات نوشتن CDR را ارائه می دهند آگاه است. لطفا آگاه باشید که این سازمان به هیچ طریق هیچ ارتباطی با هیچکدام از این نهاد ها نداشته و هیچ یک از آنها را نیز تایید نمیکند و از خطای متقاضیانی که از این خدمات استفاده می کنند نیز چشم پوشی نخواهد کرد.

متقاضیان موظند به شخصه اپلیکیشن های خود را نوشته و قسمت های مربوط به شغل را خودشان پر کنند.

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.