استرالیای جنوبی سهمیه موقت BIIP و GSM خود را تا نوامبر تمدید کرد

 استرالیای جنوبی سهمیه موقت BIIP و GSM خود را تا نوامبر تمدید کرد

استرالیای جنوبی سهمیه موقت BIIP و GSM خود را تا نوامبر تمدید کرد

به استرالیای جنوبی و چند ایالت دیگر تعدادی سهمیه موقت برای پیشرفت تدریجی و مداوم سابکلس نوآوری و سرمایه گذاری در تجارت اختصاص داده شده. بیانیه کامل این سهمیه بعد از ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ اعلام خواهد شد.
دولت این ایالت اعلام کرده است احتمالا سهمیه نهایی تا نوامبر جاری اعلام نخواهد شد ولی در زمان مشخص سهمیه موقت مورد نیاز به شرح زیر خواهد بود.

نوآوری و سرمایه گذاری در تجارت:
-صاحب مشاغل رده بالا و موسس شرکت معتبر
-کارآفرینان با مشاغل پایدار که برای ایالت سودآور باشند
-مشاغل محلی اقتصادی و نیروی کار

انتخاب متقاضیان بر اساس موارد زیر خواهد بود:
-داشتن تمایل به سرمایه گذاری در اقتصاد استرالیایی جنوبی
-کارآفرینی مستقیم با ایجاد مشاغل در استرالیای جنوبی
-ایجاد خلاقیت برای افزایش تولید و ایجاد رقابت در استرالیای جنوبی

مهاجرت ایالتی و استانی:
متقاضیان ویزای ۱۹۰ و ۴۹۱ سهمیه بندی خواهند شد و بدون شک استرالیای جنوبی نیز حق بررسی مشمولیت متقاضیان را خواهد داشت.
طبق اخبار اخیر ،دایره سلامت از سازمان خدمات و اسکان مهاجرت اعلام کرد در صدد تشکیل بخش مدیریت بحران سلامت و اقتصاد در طول پاندمی کوید ۱۹ هستند. متقاضیان مورد نیاز در این بخش در اولویت خواهند بود و البته که ممکن است این لیست تغییر کند. متقاضیانی که محدودیت استانی برای مهاجرت نداشته باشند (شامل استرالیای جنوبی) مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اگر متقاضی خارج از استرالیای جنوبی زندگی می‌کند برای مشخص کردن محل زندگی خود به این آدرس ایمیل ارسال کند:
gsm.sa@sa.gov.au
دادن اطلاعات کم و یا نادرست به این ایالت ممکن است باعث رد شدن درخواست شود.
ارزیابی متقاضیان در این ایالت ممکن است ۶تا۸ هفته به طول بی انجامد. امتیاز تقدم برای هیچ متقاضی موجود نخواهد بود، لیکن اگر ویزایی در معرض انقضا باشد این ایالت تلاش خواهد کرد قبل از سر رسید تاریخ انقضا رسیدگی لازم انجام شود.

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.