آخرین مهلت برای ثبت درخواست برنامه ویزای بیزینس و سرمایه گذاری (سابکلاس ۱۸۸) ایالت NSW و ویکتوریا

 آخرین مهلت برای ثبت درخواست برنامه ویزای بیزینس و سرمایه گذاری (سابکلاس ۱۸۸) ایالت NSW و ویکتوریا

اخرین مهلت برای ثبت درخواست در این برنامه بعد از ظهر روز دوشنبه ۳۱ می ۲۰۲۱ ساعت ۵ می باشد.
مدت زمان معمول نیاز برای بررسی پرونده های سابکلاس های ۱۸۸A و ۱۸۸B چهار هفته تقویمی و برای ویزای Significant Investor Visa یک هفته میباشد.

Avatar photo

مدیر

0 Reviews

پست های مرتبط