آخرین تغییرات در فهرست مشاغل DAMA

 آخرین تغییرات در فهرست مشاغل DAMA

??????

دولت استرالیا پس از بررسی سالانه تغییرات زیر را برای مهاجران منطقه ای مهارت و تجارت به استرالیای جنوبی (DAMA) انجام داده است.

لیست مشاغل استرالیای جنوبی طیف وسیعی از مشاغل جدید را تحت DAMAs با تمرکز بر مهمان نوازی و گردشگری، تجارت موتور، مشاغل کشاورزی، تولیدات و جنگلداری ایجاد کرده است. تعدادی از مشاغل را در ادامه خواهید دید.

سهولت برای PR شدن ‏ DAMA شامل امتیازاتی برای سهولت در اقدام برای ویزاهای محبوب شامل کاهش سابقه کار و نمره زبان انگلیسی و بیشتر شدن شرایط سنی است.
ویزای اقامت دائم تحت DAMA به متقاضیان بسیار ماهر ارائه می شود.

دولت استرالیای جنوبی مستقل عمل خواهد کرد همچنین دولت استرالیای جنوبی برای تعیین لیست مشاغل مورد نیاز خود به صورت مستقل عمل خواهد کرد.
این به مشاغلی که قبلاً واجد شرایط نبودند این امکان را می دهد که اکنون برای مهاجرت نیروی کار ماهر در دسترس باشند.
دولت به صاحبان مشاغل در این ایالت اطمینان داد که لیست جدید نیازهای نیروی کار ماهر را تامین خواهد کرد.

 • ریاضیدان ۲۲۴۱۱۲
 • کتابدار ۲۲۴۶۱۱
 • طراح گرافیت ۲۳۲۴۱۱
 • طراح وب ۲۳۲۴۱۴
 • شیمیدان ۲۳۴۲۱۱
 • جغرافیدان ۲۳۴۴۱۲
 • میکروبیولوژیست ۲۳۴۵۱۶
 • بیوشیمیست ۲۳۴۵۱۳
 • بیوتکنولوژیست ۲۳۴۵۱۴
 • برنامه نویس انالیستیک ۲۶۱۳۱۱
 • هتل داری ۱۴۱۳۱۱
 • مهندس عمران ۲۳۳۲۱۱
 • مهندس سازه ۲۳۳۲۱۴
 • مهندس حمل و نقل ۲۳۳۲۱۵
 • مهندس سازه ۲۳۳۲۱۴
 • مهندس مکانیک ۲۳۳۵۱۲
 • جنگل دار ۲۳۴۱۱۳
 • معلم کودکان با شرایط خاص ۲۴۱۵۱۱
 • سونوگرافر ۲۵۱۲۱۴
 • بینایی سنج ۲۵۱۴۱۱
 • دندانپزشک ۲۵۲۳۱۲
 • متخصص پا ۲۵۲۶۱۱
 • پرستار ۲۵۴۴۱۲
 • مترجم ۲۷۲۴۱۲
 • پرستار حیوانات ۳۶۱۳۱۱

همچنین مشاغل مختلف مربوط به کشاورزی و دامپروری که در لیست مشاغل قابل مشاهده هستند

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.