آخرین به روزرسانی مدت زمان بررسی درخواست های ثبت شده ویزا ( ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ )

 آخرین به روزرسانی مدت زمان بررسی درخواست های ثبت شده ویزا ( ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ )

‏ ۱. Skilled Independent(سابکلاس۱۸۹)
۱۸ تا ۲۹ ماه
‏۲. Skilled Nominated(سابکلاس۱۹۰)
۱۷ تا ۴ ماه
‏۳. Skilled Work Regional(سابکلاس۴۹۱)
‏ (provisional) (State/Territory Government Nominated Regional)
۱۴ تا ۶ ماه
‏۴. Skilled Work Regional(سابکلاس۴۹۱)
‏ (provisional) (Family Sponsored Regional) ۹ تا ۱۱ ماه
‏۵. Temporary skilled(سابکلاس۴۸۲)
‏ (Short-Term)
۷۷روز تا ۷ ماه
‏۶.Temporary skilled(سابکلاس۴۸۲)
‏ (Medium-Term) ۴ تا ۷ ماه
‏۷. Employer Nomination Scheme visa (سابکلاس ۱۷۴)
(Direct Entry Pathway)
۷تا ۱۰ ماه
‏۸. Temporary Graduate
‏(Graduate Work)(سابکلاس ۴۸۵)
۸ تا ۱۱ ماه
‏۹. Temporary Graduate
‏ (Post-Study Work)(سابکلاس۴۸۵)
۶ تا ۷ ماه
‏۱۰. Endorsed Events (Covid-19 visa)
(سابکلاس۴۰۸)
۴ تا ۶ ماه
‏۱۱. Partner visa (onshore) (سابکلاس۸۲۰)
۲۳ تا ۳۰ ماه
‏۱۲.Partner visa (onshore) (سابکلاس۸۰۱)
۹ تا ۱۴ ماه
‏۱۳. Partner visa (offshore) (سابکلاس۳۰۹)
۲۱ تا ۲۸ ماه

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.