‎سازمان امور مهاجرت از بسته شدن برنامه ویزای استعدادهای درخشان

سازمان امور مهاجرت دیگر درخواست جدید ویزای استعدادهای درخشان (سابکلاس ۱۲۴) را نمی پذیرد. این ویزا برای افرادی بود که خارج از خاک استرالیا بودند و می توانستند مستقیماً یا از طریق دعوتنامه به وسیله SkillSelect برای اقامت دائم اقدام کنند. معیار اصلی اعطای ویزا این بود که متقاضی در خارج از استرالیا باشد.
این برای کسانی که مایل به ارائه درخواست ویزای استعدادهای درخشان هستند به چه معناست؟
آن دسته از متقاضیانی که می خواهند از طریق Distinguished Talent Visa
و یا‏Global ‏Talent Independent Stream
به ویزای تیزهوشان دسترسی پیدا کنند ، باید درخواست ویزای تیزهوشان Subclass (858) Distinguished Talent Visa را ارائه دهند.
برخی از تغییرات مهم این ویزا:
-متقاضی میتواند داخل و یا خارج از استرالیا در زمان اقدام و صدور ویزا باشد.
-متقاضی باید یک Substantive Visa یا Bridging Visa AیاB یا C را داشته باشد.

– متقاضیان ویزای توریستی (شامل سابکلاس ۶۰۰ ، ۵۶۱ و ETA) اکنون می توانند برای ویزای Talent Subclass ۸۵۸ visa اقدام کنند و تا زمانی که تصمیم در مورد درخواست ویزا آنها گرفته شود مجاز به اقامت در استرالیا خواهند بود.