ویزای فرزند 101

با این ویزا کودک می تواند به عنوان اقامت دائم به استرالیا مهاجرت کند و حق تحصیل و دسترسی به خدمات درمانی داشته باشد .‏ در صورت واجد شرایط بودن ویزای فرزند 101 می‌تواند برای تابعیت استرالیا اقدام کند ‏.

شرایط ویزای فرزند :

‎کودک باید دارای شرایط زیر باشد :
– فرزند یا فرزند خوانده والدینی باشد که دارای شهروندی استرالیا یا نیوزلند واجد شرایط و یا دارنده ویزای دائمی استرالیا است
‏- زیر 18 سال یا دانش آموز تمام وقت بالای 18 سال و زیر 25 سال و از نظر مالی وابسته به والدین یا بیش از 18 سال که به ‏دلیل معلولیت قادر به کار نیست.‏
– مجرد و وابسته به والدین باشد.‏