ویزای سرمایه گذاری استرالیا به دو دسته اقامت دائم و اقامت موقت تقسیم می‌شود.

ویزای سرمایه گذاری اقامت موقت (سابکلاس 188)

ویزای سرمایه‌گذاری اقامت موقت سابکلاس 188 مدت 4 سال اعتبار دارد و با داشتن این ویزا می توانید به مدت 4 سال در استرالیا زندگی کرده و از ابتدا همسر و فرزندان خود را همراه خود ببرید آنها از همان ابتدا اجازه‌ی تحصیل و کار را در کشور استرالیا دارند و همچنین می توانید از این طریق برای اخذ ویزای اقامت دائم نیز اقدام کنید.

شرایط اخذ این ویزا

سن: برای اخذ ویزای سرمایه گذاری سابکلاس 188 معمولا باید کمتر از 55 سال داشته باشید، اما ایالت هایی نیز هستند که این محدودیت سن را به این صورت ندارند و افراد بالای 55 سال را نیز میپذیرند.

نمره زبان: برای اخذ این ویزا داشتن نمره زبان واجب نیست و به جای آن می توانید هزینه آن را به دولت پرداخت کنید و پس از ورود به استرالیا در کلاس های زبان موجود شرکت کنید  اما داشتن نمره ای مانند IELTS 5 به امتیاز شما کمک می کند.

دارایی: برای این ویزا حداقل دارایی شما چه منقول چه غیرمنقول باید 800 هزار دلار استرالیا باشد.

سرمایه: از تمام دارایی که دارید فقط 200 هزار دلار آن را باید به کشور استرالیا ببرید و با آن کسب و کاری را راه اندازی کنید.

گردش حساب: گردش حساب شما برای این ویزا از 4 سال گذشته حداقل 2سال آن 500 هزار دلار استرالیا باشد.

امتیاز: حداقل امتیاز برای اخذ این ویزا، امتیاز 65 است.

 

ویزای سرمایه گذاری اقامت دائم (سابکلاس 888،132، 890 و 892)

این گروه از ویزاها جزء ویزاهای سرمایه گذاری اقامت دائم محسوب می شود.

ویزای سابکلاس 888

شرایط اخذ ویزای 888 استرالیا

اقامت: برای اخذ این ویزا شما باید حداقل 1 سال از 2سال گذشته را در استرالیا زندگی کرده باشید.

مالکیت کسب و کار: اگر گردش مالی کسب و کار شما بیشتر از 400هزار دلار است حداقل 30% سهام باید متعلق به شما باشد و اگر گردش مالی کسب و کار شما کمتر از 400 هزار دلار است حداقل 51 درصد سهام باید متعلق به شما باشد.

فعالیت: باید برای کسب و کار خود سابقه مدیریتی داشته باشید و مدارک مالیاتی مربوط به آن را برای 2 سال ارائه دهید.

گردش مالی:  ممکن است از شما خواسته شود برای 1 سال قبل از درخواست ویزا گردش مالی 300هزار دلار را ارائه دهید. استخدام حداقل 2 نفر، داشتن حداقل 200هزار دلار سرمایه در کسب و کار و یا حداقل ارزش دارایی شخصی و یا کسب و کار شما 600 هزار دلار باشد از این 3 شرط بالا حداقل 2 مورد آن را باید داشته باشید.

ویزای اقامت دائم سابکلاس 132

این ویزا که از ویزاهای سرمایه گذاری اقامت دائم استرالیا هست برای صاحبان سرمایه های بزرگ است که توانایی سرمایه گذاری های کلان را در کشور استرالیا را دارند.برای اخذ این ویزا باید مبلغی معادل 1 و نیم میلیون دلار استرالیا در این کشور سرمایه گذاری کنید.

سن: سن شما در این ویزا باید کمتر از ۵۵ سال باشد.

سرمایه: ارزش دارایی‌های شما و همسرتان باید بیشتر از  ۱.۵ میلیون دلار باشد. دارای کسب و کارتان نیز باید ۴۰۰ هزار دلار باشد در 2 سال از 4سال آخر باشد.

مالکیت کسب و کار:  داشتن حداقل یک شرط از شروط زیر الزامی است

  • اگر درآمد کسب‌وکار کمتر از ۴۰۰,۰۰۰ دلار است، حداقل ۵۱ درصد سهام باید متعلق به شما باشد.
  • اگر درآمد کسب‌وکار بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار است، حداقل  ۳۰ درصد سهام باید متعلق به شما باشد.
  • مالکیت حداقل ۱۰ درصد از یک شرکت با سهامی عام را داشته باشید.

گردش مالی: کسب و کار فرد متقاضی باید حداقل به میزان ۳ میلیون دلار گردش مالی در یک یا چند بیزنس در دو سال از چهار سال اخیر داشته باشد.

ویزاهای سرمایه گذاری سابکلاس 890 و 892

این ویزاها از ویزاهای سرمایه گذاری استرالیا هستند. ویزای سابکلاس 890 ویزای اقامت دائم مستقل و ویزای سابکلاس 892 ویزای اقامت دائم اسپانسری ایالتی است.

ویزای سابکلاس 892 (ویزای اقامت دائم اسپانسری ایالتی)

اقامت: برای اخذ این ویزا شما باید حداقل 1 سال  را در استرالیا زندگی کرده باشید.

مالکیت کسب و کار: اگر گردش مالی کسب و کار شما بیشتر از 400هزار دلار است حداقل 30% سهام باید متعلق به شما باشد و اگر گردش مالی کسب و کار شما کمتر از 400 هزار دلار است حداقل 51 درصد سهام باید متعلق به شما باشد.

فعالیت: باید برای کسب و کار خود سابقه مدیریتی داشته باشید و مدارک مالیاتی مربوط به آن را برای 2 سال ارائه دهید.

گردش مالی:  ممکن است از شما خواسته شود برای 1 سال قبل از درخواست ویزا گردش مالی 200هزار دلار را ارائه دهید. استخدام حداقل 1 نفر، داشتن حداقل 75 هزار دلار سرمایه در کسب و کار و یا حداقل ارزش دارایی شخصی و یا کسب و کار شما250هزار دلار باشد از این 3 شرط بالا حداقل 2 مورد آن را باید داشته باشید.

شرایط ویزای 890(اقامت دائم مستقل)

اقامت: برای اخذ این ویزا شما باید حداقل 1 سال  را در استرالیا زندگی کرده باشید.

مالکیت کسب و کار: اگر گردش مالی کسب و کار شما بیشتر از 400هزار دلار است حداقل 30% سهام باید متعلق به شما باشد و اگر گردش مالی کسب و کار شما کمتر از 400 هزار دلار است حداقل 51 درصد سهام باید متعلق به شما باشد.

فعالیت: باید برای کسب و کار خود سابقه مدیریتی داشته باشید و مدارک مالیاتی مربوط به آن را برای 2 سال ارائه دهید.

گردش مالی:  ممکن است از شما خواسته شود برای 1 سال قبل از درخواست ویزا گردش مالی 300هزار دلار را ارائه دهید. استخدام حداقل 2 نفر، داشتن حداقل 100 هزار دلار سرمایه خالص در کسب و کار و یا حداقل ارزش دارایی شخصی و یا کسب و کار شما 250هزار دلار باشد از این 3 شرط بالا حداقل 2 مورد آن را باید داشته باشید.

مزایای  ۱۳۲، ۸۸۸، ۸۹۰ و ۸۹۲ :

  • در هر جای استرالیا به صورت دائمی زندگی و کار کنید.
  • اجازه تحصیل در استرالیا را دارید.
  • از مراقبت‌های پزشکی رایگان استرالیا برخوردار شوید.
  • به بیمه بیکاری و بازنشستگی استرالیا دسترسی داشته باشید.
  • برای شهروندی استرالیا (Citizenship) تقاضا دهید و پاسپورت استرالیایی بگیرید.
  • همسر، فرزندان و کسانی که به شما وابستگی کامل دارند، می‌توانند با شما به استرالیا مهاجرت کنند و از تمام امتیازاتی که شما دارید، برخوردار شوند.