نتایج رسمی این راند به زودی توسط اداره مهاجرت منتشر می شود. با کمک منابع مختلف نتایج راند ژانویه 2020 برای ویزاهای سابکلاس 189 و 491 پیش بینی شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها نزدیک به 800 تا 1200 دعوت نامه برای ویزای سابکلاس 189 صادر شده است و باقی مانده دعوت نامه ها به ویزای 491 اختصاص می‌یابد

جدول زیر حداقل امتیاز لازم برای مشاغل پرطرفدار را نشان می دهد

PRO RATA OCCUPATIONS

ESTIMATED POINTS (ITA)

EOI ESTIMATED DATE

(2211) ACCOUNTANTS

90

10/1/2020

(2212) AUDITORS

90

10/1/2020

(2334) ELECTRONIC ENGINEER

90

10/1/2020

(2335) INDUSTRIAL, MECHANICAL AND PRODUCTION ENGINEER

90

10/1/2020

(2339) OTHER ENGINEERING PROFESSIONALS

90

10/1/2020

(2611) ICT BUSINESS ANALYSTS

85

10/1/2020

(2613) SOFTWARE APPLICATIONS PROGRAMMER

90

10/1/2020

(2631) COMPUTER NETWORK PROFESSIONALS

90

10/1/2020

برای اطلاعات بیشتر در خصوص ویزاها و نحوه ی مهاجرت به استرالیا با مشاورین ما تماس بگیرید.